אנימל אינסטינקט

חנות

מדיניות פרטיות

כללי

1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל ובבעלות חברת אנימל אינסטינקט בע”מ. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
2. השימוש ב- ”אתר” מותנה בהסכמתך לתנאים הקובעים בו כלשונם – כל המבצע פעולת רכישה ו/או גלישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה/הגלישה כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע וכי הוא מכיר את כללים אלה, מסכים לתוכנם על כל המשתמע מכך וכמו כן לתחולתם על כל פעולת הרכישה ואו גלישה וכי לא תהיה לו ו/או לנציגו כל טענה ואו תביעה כנגד מפעלי ה- ”אתר” ואו נציגיהם מלבד טענות הקשורות ב-ט.ל.ח שיתוקנו ע”י מפעיל האתר ולא יינתן על טענה ו/או טעות זאת האמורה כל פיצוי ו/או תמורה כל האמור ועוד הרלוונטי כפי, שמפורט באתר ובתקנון זה.
3. באתר מפורסמות כתבות אינפורמטיביות שונות ומגוונות תוכנם בגדר המלצת רקע כללית בלבד ואינו משמש ואינו כתחליף לייעוץ מקצועי המתבקש והנדרש על מנת להשתמש בציוד / האבזרים/ המכשירים ו/או דרכי ואופן הטיפול והתחזוקה בבע”ח הנמכרים בחנותנו ו/או באמצעות האתר יודגש כי כל האחריות לשם השימוש הנאות והראוי בציודים ובאביזרים במכשירים ו/או האחזקה והטיפול בבע”ח הנם באחריות הלקוח בלבד! לא נקבל טענות בדבר מתן המלצה וייעוץ שלא כראוי ע”י נציגנו !. יודגש כי ניתן לקבל יעוץ מקצועי ייעודי וספציפי ועל יעוץ מקצועי זה האמור תהיה תוספת תשלום הייעוץ יינתן ע”י מר חיים קובי ו/או נציגיו ובתאום מראש בלבד!
4. תקנון זה ישמש כהסכם שנערך בין המפעילה לבין המשתמש אשר מסדיר מבחינה משפטית וטכנית את אופן השימוש באתר, אחריות המפעילה והליך ההרשמה והבדיקות באתר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהוראות התקנון יכריעו בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים.
5. בתקנון זה (וכן ב- ”אתר”) השימוש הנו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ותקף גם לנקבה במשמע.
6. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית לערוך שינוי, מפעל לפעם, באתר ובתקנון האתר וכן לסגור או להשהות את פעילות האתר בכל מועד וללא מתן הודעה מראש למשתמש. במקרה של עריכת שינוי בתקנון האתר, תפורסם הודעה באתר הכוללת את נוסח הוראות התקנון ששונו או תוקנו ולחלופין, תימסר פניה לסעיפים בהם בוצע שינוי כאמור. מובהר כי אין באמור בכדי לפטור את המשתמש מהאחריות לבדוק ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויי הוראות התקנון.
7. כל אישור ו/או הרשאה ו/או הסכמה ו/או ויתור ו/או דחיה מצד המפעילה, לא יהוו תקדים, לא יצביעו על כוונה כלשהי של המפעילה ולא יפעלו לחובת המפעילה, אלא אם הדבר נעשה במפורש, בכתב, ונחתם בידי הצדדים.

אופן הקניה

1. מי רשאי לקנות – כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף, תנאי מוקדם לביצוע פעולות קניה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב הגולש לבצע את הרכישה.
2. באתר מוצעים מוצרים ושירותים המלווים בתמונות סרטונים, התמונות והסרטונים הנם להמחשה בלבד.
3. ב”אתר” מפורסמים קופונים לחלק מהמוצרים שאינם נמכרים באתר. מוצרים/ שירותים אלו ניתנים לרכישה אך ורק בסניף המרכזי של הרשת. מימוש קופון אינטרנטי יתבצע כך לאחר שהגולש התרשם מהמוצר הלקוח יהיה רשאי להדפיס קופון עבור המוצר השירות. הלקוח יממש את הקופון בכך שימסור את הקופון לפני ביצוע הרכישה לקופאי מוכר. הקופון הינו בתוקף של 3 ימים מיום הפרסום באתר (או כפי שמצוין על הקופון) ומותנה עד גמר המלאי המוקצה בחנות המרכזית עבור המבצע האינטרנטי (כל הקודם זוכה) חובה למסור את פרטי בעל הקופון בעת הרכישה.
4. לקוח רשאי לבצע קניה מקוונת ע”י הוספת גריעת פריטים מסל הקניות, יש ל- ”גשת לקופה” על מנת לאשרר את הקניה. המשך הטיפול יבוצע ע”י מוקד משלוחים אשר יוודא את קיום המוצרים במלאי (במידה ומוצר מסוים אינו במלאי יוצע ללקוח מוצר חילופי זהה דומה ואו בתוספת מחיר זיכוי ביחס למוצר המבוקש והזמנתו תשונה, הלקוח לא יהיה זכאי לבטל הזמנה בגין העדר מוצר וכמו כן לציין כי הלקוח לא יחויב בגין מוצרים שאינם קיימים במלאי). יודגש כי יתכן טעויות בעניין קיימו של מוצר במלאי בהגדרתו ולכן בחובת הגולש לוודא קיום של מוצר במלאי על ידי בירור טלפוני מקדים למוקד ההזמנות לפני ביצוע כל פעולה מטעמו של הגולש ,יודגש כי לא נקבל כל טענה בעניין זה!.
5. בעת ביצוע הקניה רישום לאתר יתבקש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז/ ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת הכוללת ישוב, רחוב ומיקוד, דואר אלקטרוני ואמצעי תשלום (יתכן ופרטי אמצעי התשלום לא ישמרו במערכת) . הגשת פרטים אישים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילי ה- ”אתר” ו/או בתי עסק שהאתר משרת.
6. הצהרת פרטיות- פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג’, פרטי האשראי יתכן שישמרו מקניה לקניה ו/או וימחקו מהמערכת עם ביצוע החיוב והמשלוח.
7. אם הרישום הקניה יתאפשר ללקוח לבטל את סימון ה-“V” על מנת לא לקבל פרסומים, עדכונים וחדשות בדואר אלקטרוני SMS כמו כן הלקוח/הגולש נותן את הסכמתו לקבל פרסומים, עדכונים וחדשות כאמור! הלקוח יהיה רשאי תמיד לפנות למוקד בית העסק לבקש להוציא את עצמו מרשימות הדיוור.

תשלום ואספקה

1. אמצעי התשלום:
        a. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי דרך האתר.(לציין בשלב זה חיוב באשראי יעשה בעסקה טלפונית מול בית העסק).
        b. ניתן לבצע תשלום בכסף במזומן לשליח נציגי האתר לאחר תיאום טלפוני מראש.
2.החיוב יתבצע בסמיכות למועד שליחת המוצרים אל הלקוח.
3. זמן האספקה היינו עד 3 ימי עסקים מיום ההזמנה (להלן: ”מועד האספקה”), במידה ולא ניתן לספק את המוצר במשך תווך תאריכים זה, יווצר קשר בין נציג מפעילי האתר עם הלקוח לתיאום מועד אספקה אחר (ללא מתן פיצוי).
4. האספקה תהיה בתאום טלפוני עם הלקוח.

משלוח

1. משלוחים בתוך העיר:
       a. משלוחים בטבריה יעשו כל יום מהשעה 13:00 ועד השעה 21:00 למעט יום שישי שהמשלוחים יתבצעו עד השעה 15:30 משלוח שיתקבל אחרי השעה 19:00 בערב ישלח ביום העסקים הבא.
2. משלוחים מחוץ לעיר:
       a. משלוחים לאזור עמק הירדן ורמת הגולן, והמושבים והישובים בסביבתם יסופקו בימים שני, ורביעי. משלוחים לגליל תחתון והמושבים והישובים בסביבתם יסופקו בימי ראשון, שלישי וחמישי ע”י שליח של  החנות למעט מקרים בהם הרשת שומרת על הזכות לבצע משלוח ע”י חברת שליחויות חיצונית שזמני החלוקה הם עד שלושה ימי עסקים במידה והמשלוח התקבל עד השעה 12:00 בצהרים.
       b. משלוחים לכל הארץ יבוצעו ע”י חברת שליחויות חיצונית ויסופקו תוך שלושה ימי עסקים לבית הלקוח וכמובן שאין מדובר באזור חריג וההזמנה התבצעה עד השעה 12:00 בצהרים.
       c. קיימת האפשרות לאיסוף עצמי מאחד מסניפי הרשת הממוקמים באזור טבריה, סניף ראשי ברחוב יהודה הלוי 5 טבריה.
       d. זמני האספה של מוצרים המסופקים ע”י שליחים חיצונים ל-“בית העסק” אינם ניתנים לבקרה ע”י מפעיל ה- ”אתר” ונציגיהם ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך טענה תביעה נגד ה- ”חברה” ו/או “מפעיל האתר” ו/או “בתי העסק” המספקים את הסחורה עקב שיבושים באספקה בעקבות שימוש בשירותי השליחים המוצרים יספקו בהתאם לתנאי האספקה של ” בתי העסק” ובכפוף לרשימת הישובים שבהם מתבצע משלוח עד הבית. המוצרים יסופקו עד בית חצר הלקוח, במידה ואין ביכולת ה- ”חברה” לספק את המוצר עד לבית הלקוח בגין מצב ביטחוני, כוח עליון (לרבות מזג אוויר) או כל סיבה שהיא , יוצר קשר עם הלקוח וימצא פתרון סביר והגיוני, בכל מקרה של ביטול המשלוח העסקה תהיה ה- ”חברה” ה- ”פוסקת” הבלעדית.

ביטול משלוח

1. במקרה של ביטול משלוח בתוך העיר טבריה ובמקרה שהמשלוח לא סופק ללקוח, ביטול העסקה לא תחויב בעמלות טיפול ושילוח.
2. במקרה בו ביטל הלקוח את ההזמנה לאחר קבלת המוצרים יחויב הלקוח עלות שילוח של 30 ש”ח.
3. ביטול משלוח מתייחס למקרים בהם המוצרים שלמים ובאריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש כלל! במקרה של שימוש במוצרים יש לעיין בסעיף החזרת מוצרים.

החזרה/החלפת מוצרים

  1. בקשה לביטול עסקה ניתנת לביצוע אך ורק על פי חוק ותקנות משרד התמ”ת.
  2. החזרת מוצר תתבצע תוך 14 ימי עסקים ובמידה ולא נעשה שימוש במוצר וישנו באריזתו המקורית בלבד! יזוכה הלקוח זיכוי כספי מלא.
  3. החזרת שק מזון יבש שניפתח יזוכה זיכוי בחנות ולא זיכוי כספי בתנאי שלא היה שימוש של יותר מ20% ממשקל השק, והמזון באריזתו המקורית ולא יותר מ 7 ימים.
  4. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  5. עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

אחריות על מוצרים

1. אנימל אינסטינקט מספקת אחריות למוצרים הנרכשים בחנות/באתר ונצמדת לתנאי האחריות אשר נקבעים ע”י היבואנים בלבד!
2. משחקים וחטיפים אינם נכללים באחריות ומוצר שנהרס לא יזוכה ע”י החברה.
3. מוצרים השמורים בהקפאה/קירור לא תינתן זכות החזרה גם בתוך 7 ימי העסקים המתאפשרים במזונות יבשים.

מבצעים/הטבות

1. חשוב לציין שכל המבצעים המפורסמים באתר ניתן לממש דרך האתר ודרך החנויות.
2. חשוב לציין כי הרשת שומרת על הזכות להפסיק כל מבצע או הטבה ללא הודעה מוקדמת
3. אין כפל מבצעים ו/או הטבות!
4. ההטבות והמבצעים המוצגים באתר מבוססים על כמות מלאי מינימלית שמוקצית לכל מבצע, סיום המבצע יתבצע או בסיום תאריך המבצע או המלאי המוקצה, הראשון מבניהם.
5. מוצרים המפורסמים כמבצע רכישה בחנות בלבד לא יסופקו דרך האתר אלה רק דרך הגעה לחנויות הרשת.

סודיות ופרטיות

1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.
2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
6. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
7. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.
8. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
9. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.
10. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

התניות משפטיות

1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז בבאר שבע הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

מדיניות השימוש באתר

1. השימוש באתר מותנה בקיום הוראות התקנון והוראות הדין. המשתמש מצהיר ומתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר באופן פוגע או שעלול לפגוע באתר ו/או לעכב את יתר המשתמשים באתר ו/או באופן שעלול לשבש את פעילות האתר.
2. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא לרבות באמצעות תוכנות ואמצעים שונים, למעט צפייה בהודעות ובפרסומים כאמור.
3. פרטי הרישום באתר ישמרו במאגרי המפעילה אשר תהא רשאית לעשות בהם שימוש שיווקי ו/או מסחרי לרבות מכירתם לצד שלישי כלשהו, אלא אם המשמש יבקש מפורשות ובכתב מהמפעילה להימנע מהעברתם ו/או מכירתם לצד שלישי.
4. פרטי הרישום לבדיקה יישארו אצל המפעילה כחסויים ולא יועברו לכל גורם ללא הסכמת המשתמש. המשתמש מודע לכך שאי מסירת נתונים מדוייקים, מלאים ונכונים עשויים לגרום לטעויות בחישוב זכאותו להחזרי מס.
5. המשתמש מצהיר כי פרטי הרישום נמסרו מרצונו החופשי.
6. מסירת פרטי הרישום באתר אינה חובה על-פי הדין, ומטרתה לאפשר למפעילה ליצור קשר עם מתעניינים בהחזרי מס. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית להסיר כל משתמש המוסר פרטיים שגויים ו/או לא מדויקים באתר ולהפסיק זמנית או לאסור כליל את כניסתו לאתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר או בשירותים.
8. חל איסור מוחלט על שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה של כל מידע המצוי באתר לרבות תמונות והודעות פרסום, אלא אם נתקבלה הסכמה מאת המפעילה מראש ובכתב. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינה של השירותים המופיעים באתר שלא למטרה שלשמן נועדו.

קניין רוחני

1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות תכנים, טקסטים, סימנים מייחדים, תמונות וקבצים שייכים באופן בלעדי למפעילה (להלן: “הקניין הרוחני”).
2. הקניין הרוחני נועד לשימוש המפעילה בלבד, וחל איסור מוחלט על העתקתו ו/או הפצתו ו/או שכפלו ו/או צילומו ו/או העברתו ו/או מכירתו ו/או עשיית שימוש מכל סוג בקניין הרוחני או בחלקו שלא במסגרת השימוש הרגיל באתר, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב מאת המפעילה.
3. המפעילה לא תישא בכל אחריות לפגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא הנגרם לקניין רוחני של צד שלישי עקב פרסום הנערך באתר.

רשימת תפוצה

1. המפעילה מנהלת רשימת תפוצה בהתאם לפרטי הרישום באתר אשר באמצעותה שולחת ללקוחותיה הודעות ומסרונים אשר לדעת המפעילה עשויים לעניין את המשתמש.
2. ברישומו באתר מאשר המשתמש את צירופו לרשימת התפוצה המנוהלת על–ידי המפעילה. הצטרפותו לרשימת התפוצה מהווה אישור למפעילה לשלוח עדכונים, פרסומים והודעות.
3. למשתמש הזכות להודיע למפעילה, בכל עת, על רצונו להסיר את שמו מרשימת התפוצה וזאת, באמצעות לחיצה על קישור ייעודי המצורף להודעת הדואר האלקטרוני ו/או מסרון הנשלחים למשתמש.

שמירה על פרטיות

1. המשתמש מתיר למעפילה לשלוח אליו קבצים שונים לצורך איסוף ואימות אינפורמציה הנוגעת למשתמש, לרבות קבצי קוקיס (Cookies). ידוע למשתמש כי המידע הנאסף לגביו נועד, בין היתר, לשיפור השירות וחוויית הגלישה באתר, וייאגר וישמר עלידי המפעילה בהתאם לכל הוראות הדין. למשתמש שמורה הזכות לאסור ו/או למנוע מהמפעילה לשלוח אליו קבצים שונים באמצעות קביעת הגדרות מתאימות בדפדפן המשמש אותו לגלישה באתר.
2. המשתמש רשאי לפנות למפעילה בכתב ולבקש שלא למכור ו/או להעביר ו/או להציג בפני צד שלישי את המידע הנאגר לגביו באתר. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילה תהא רשאית למסור ו/או להציג את המידע הנ”ל, על–פי צו שיפוטי או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בין המפעילה למשתמש.

מדיניות אבטחת מידע

1. האתר מפעיל מערכת אבטחת מידע שנועדה, בין היתר, להבטיח הגנה מרבית על המידע הנוגע למשתמש.
2. על אף האמור, ידוע למשתמש כי למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת לכך שהמידע שהוכנס על–ידו לאתר לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר, או כל מקרה שאינו בשליטת המפעילה ו/או נובע מכוח עליון.
3. ידוע למשתמש, כי קיימת סכנה מפני חדירה לא חוקית לאתר וגנבת מידע הנאגר באתר. המשתמש מצהיר כי המפעילה תהא משוחררת מכל אחריות ונזק במקרה של גניבת מידע מהאתר והגעתו לידי צד שלישי כלשהו, ככל והמפעילה פעלה באופן סביר ומקובל לאבטחת המידע.
4. המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט, שייגרמו למפעילה עקב הפרת הוראות התקנון על ידי המשתמש. למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מזכות המפעילה לטעון ולתבוע כל סעד אחר או נוסף.

תחולת דין וסמכות שיפוי

1. על התקנון ויחסי הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל.
2. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה. הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
3. בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו הינו בית המשפט בעיר טבריה ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר המפעילה מאחלת גלישה מהנה באתר.
4. גלישה ו/או ביקור ו/או שימוש מכל סוג שהוא באתר כפופים להסכמתך לתנאי התקנון, ומהווים ראיה לאישור קריאת התקנון, ולהסכמתך להוראות התקנות. במידה ואינך מאשר/ת את הוראות התקנון, הנך נדרש/ת לעזוב את האתר באופן מידי ולחדול מלעשות בו כל שימוש.